Všetky blogy

V škole

Vychádzam po schodoch, v ruke malá rúčka. Z dverí 2. B vykuknú dievčatá a vzápätí sa rozbehnú smerom k nám.

In-page Image(s):
Návrh aktivít podporujúcich všestranný rozvoj dieťaťa s Downovým syndrómom

Režim dňa, tak ako u intaktných detí, je dôležitý aj u detí s Downovým syndrómom, ba ešte dôležitejší. Rodičia sa môžu pýtať, či „stereotyp“ ich deti neutlmuje, neubíja a pod.

In-page Image(s):
Komunikácia s ľuďmi s mentálnym postihnutím

Už sa vám to niekedy stalo?

In-page Image(s):
Akú hodnotu má Tvoj život?

Ráno vstať, ísť do školy/práce, večer prísť domov, čosi rýchlo porobiť, zapnúť telku... a nič.

In-page Image(s):
Rozvíjanie detskej reči pomocou riekaniek

Dôležitou súčasťou podmienok pre rozvoj dieťaťa (týka sa to aj detí s Downovým syndrómom) je zaistiť správnu výchovu reči, to znamená, že deťom treba dať dostatok podnetov k reči po stránke formáln

In-page Image(s):
Cyklus ženy

Otázkou, ako budú reagovať ich dcéry s Downovým syndrómom na svoju prvú periódu, sa zaoberá veľa matiek.

In-page Image(s):
Strach a pocit viny

Deti preberajú veľa vecí na seba, a ľahko sa u nich vytvára pocit viny. Je to najmä v situácii, keď sa za danú vec cítia byť zodpovedné.

In-page Image(s):
Rodičia trochu iného dieťaťa

Sú v živote chvíle, kedy sa človeku zrúti svet. Pokiaľ je radosť z dieťaťa jednou z najväčších pozitívnych emócií, sklamanie v tomto smere patrí medzi najzraniteľnejšie.

In-page Image(s):
Partnerstvo a manželstvo u ľudí s Downovým syndrómom

Výskumy ukazujú, že ľudia s Downovým syndrómom sa dožívajú vyššieho veku, ak majú počas života duševnú i telesnú pohodu.

In-page Image(s):
Láska

Ako vnímajú lásku ľudia s Downovým syndrómom? Sú to večné deti ako sa o nich hovorí alebo prežívajú zamilovanosť, sklamania či vášeň rovnako ako každý z nás.

In-page Image(s):
Vyznanie detí s Downovým syndrómom

Mám možno inú tvár
Ale cítim rovnako
Smejem sa a plačem
Som hrdá na to, čo som dokázala

In-page Image(s):
Samovrava u ľudí s DS

Je častým úkazom vidieť staršie dieťa či dospelého človeka s DS, ktoré sa rozpráva samo so sebou. Pre neznalých ľudí to môže iniciovať psychiatrickú poruchu.

In-page Image(s):
Zázrak sa konal

Nastal deň „D“, áno, som tehotná! Veľmi sme sa potešili a celej rodine sme to utekali povedať.

In-page Image(s):
Nemáme čas

Môj priateľ psychiater mi kedysi povedal, že mnohé z našich problémov vychádzajú z našich vnútorných konfliktov: časť nášho ja chce jednu vec, iná by chcela presný opak.

In-page Image(s):
Volám sa Dominik

Niektoré deti sú jednoducho iné a nie je na mieste radiť ich iba pod názov diagnózy, s ktorou sa narodili. Iný je aj Dominik a jeho mama hovorí, že je anjel...

In-page Image(s):

Stránky