Rozvíjanie detskej reči pomocou riekaniek

Obrázok používateľa admin

Dôležitou súčasťou podmienok pre rozvoj dieťaťa (týka sa to aj detí s Downovým syndrómom) je zaistiť správnu výchovu reči, to znamená, že deťom treba dať dostatok podnetov k reči po stránke formálnej, obsahovej i správny rečový vzor.

Najčastejšie prostriedky, ktoré sa pri výchove reči používajú sú cvičenia zmyslové, dychové, hlasové, pozorovacie a napodobňovanie.

Výchova reči je výchovou najvyšších hodnôt človeka, pretože ide o dorozumievací prostriedok. Rečou sa vyjadrujú aj myšlienky. Deti s Downovým syndrómom majú vývoj oneskorený. Deťom treba poskytovať veľa podnetov, veľa s nimi hovoriť, správne artikulovať hlásky. Dieťa na začiatku tvorenia reči nezvláda ešte jemnosť artikulačného mechanizmu. Pre správny vývoj reči dieťaťa je dôležité vhodné prostredie školy, škôlky, správny režim dňa dieťaťa. Treba dopriať dieťaťu čas a pokoj, kým sa reč rozvinie.

Riekanky majú významnú úlohu vo vývoji a rozvíjaní detskej reči. Obľuba riekaniek u detí v ranom veku pramení z detskej záľuby rytmu a melódie hovoreného slova. Riekanka je  významným prostriedkom práve k rozvíjaniu rytmickej, dynamickej stránky reči. V nej sa všetky tieto zložky hovoreného prejavu rozvíjajú, precvičujú a obohacujú. Riekanky majú mať zaujímavú motiváciu, obsah primeraný detskému veku. Väčšine detí predškolského veku a mladšieho školského veku je blízka príroda, kvety, zvieratá. Tieto riekanky sú najpríťažlivejšie a najviac motivujúce.

Riekanky, ktoré spĺňajú logopedické kritériá, sú rytmické, metodické, veku primerané i obsahovo výstižné významne napomáhajú rozvoju reči.

Cvičenia na rozvoj reči

1/ Ukázať deťom obrázok z prázdnin – s použitím textu:

Slniečko nám krásne svieti
poďte rýchlo na dvor deti
budeme sa spolu hrať
včielky – bzučky naháňať.

2/ Ukázať deťom obrázky s dopravnými prostriedkami. Opýtať sa, kde sa dopravný prostriedok pohybuje – vo vzduchu, na vode, na zemi:

Nastupujte rýchlo deti
odveziem vás kam len chcete
aby bolo dobre deťom
na tom šírom veľkom svete.

3/ Nakresliť hrušky na strome:

Spadla hruška zelená
obila si kolená
teraz plače na zemi
dobré lieky dajte mi.

4/ Nakresliť rybník, na brehu žabu a vo vode veľa rýb:

Kvaky kvaky kvak
dobre je nám tak
žijeme si v lopúší
nikto nás tu neruší
kvaky kvaky kvak
všetko robme tak.

5/ Rozdať deťom obrázky s jesenným ročným obdobím, zamerať sa na počasie:

Jeseň prišla
vietor fúka
zlato prší
do klobúka.

6/ Rozdať deťom obrázky jesenných stromov:

Ide poštár nepozvaný
nesie lístok nepísaný
nik sa naň nepýta
ani ho nik nečíta.

7/ Úloha znie – nakresliť veľa snehových gúľ:

Hurá deti zima je tu
ideme sa sánkovať
postavíme snehuliaka
budeme sa guľovať.

8/ Úlohou je nakresliť pestrofarebnú kyticu mamičke:

Mamka moja mamka zlatá
kto tú tvoju prácu zráta
varíš perieš žehlíš nám
kyticu ti zato dám.

9/ Ukázať deťom obrázok krtka – opísať ho ako vyzerá:

Vyšiel krtko spod zeme
čo uvidel nevieme
pretože má slabý zrak
oči malé ako mak.

10/ Rozdať deťom obrázky tvárí a domaľovať rôznofarebnú masku:

Sviatok majú deti sveta
karneval si chystajú
každý dnes má svoju masku
a spolu si spievajú.

11/ Dať deťom nakresliť pieskovisko, formičky, postavy detí na ihrisku:

Hŕba detí na ihrisku
kopa piesku v pieskovisku
berte všetci maličkí
vedierka a formičky.

12/ Dať deťom vyfarbiť predlohu nakreslených mačiatok a hovoriť básničku:

Večer si mačky
náročky
vyčiarknu z očí
čiaročky
a čo počuli
od rána,
mačiatkam začnú
rozprávať.

13/ Ukázať deťom obrázok zimy s cencúľmi, dať dokresliť vrabčeka:

Skacká vrabec
po ulici ku vrabčici
parádnici.
Do tanca im
na múre
zacengali
cencúle.

PhDr. Edita Ondrušová
Literatúra:
Tašková, Mária: Detský svet, Maquita, Poprad 2000
Nováková, M.: Písanka 4-5 r, Naomi Košice,
Nagaj, Ondrej: Riekanky do škôlky, Mladé letá, Bratislava 1988

There is 1 Comment

Obrázok používateľa tatiana.hurtova

M0j syn 4r, chodi do skolky.vsetko ukaze, napodobni, vsetkemu rozumie,co chce ukaze.len rozpravat sa mu nechce