vzdelávanie

Stredná škola

Po ukončení základnej školy je efektívne pokračovať v ďalšom vzdelávaní, a to aj v prípade, ak dieťa povinnú školskú dochádzku absolvovalo už na základnej škole. Náš tínedžer je totiž súčasťou kolektívu spolužiakov, buduje si vzťahy a rozvíja sociálne zručnosti, ale čo je dôležitejšie - ďalej sa vzdeláva – nadobúda nové poznatky a zručnosti, ktoré využije vo svojom zamestnaní.

Obrázok používateľa admin

Niekoľko dôvodov, ktoré bránia inkluzívnemu vzdelávaniu

Ako sme vás dávnejšie informovali, pred časom vznikla Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktorej sme súčasťou a prostredníctvom ktorej presadzujeme práva tejto skupiny detí. Ide predovšetkým o presadzovanie dostupnosti a definovania kvality včasnej intervencie, práva na inkluzívne vzdelávanie a zlepšovania sociálno-ekonomickej situácie rodín detí so zdravotným znevýhodnením.
Podrobnejšie sme o tejto aktivite písali TU.

Stránky

Odoberať RSS - vzdelávanie