plavecké preteky

Obrázok používateľa admin

Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní

Špeciálne olympiády Slovensko Vás pozývajú na Majstrovstvá Slovenska v plávaní, ktoré sa budú konať v Trenčíne 13. 3. – 14. 3. 2018. Prihlášku je nevyhnutné záväzne poslať do 5. 3. 2018 na adresu: office@specialolympics.skŠtartovné vo výške 8 Eur za každého zúčastneného športovca zasielajte na účet VÚB Bratislava, č.ú.: SK72 0200 0000 0001 1623 5012 najneskôr do 6. 3. 2018. Pre obmedzené kapacity ubytovania je nutné zaslať žiadosť o ubytovanie najneskôr do 2. 3. 2018.

Obrázok používateľa admin

Výsledky plaveckých pretekov 2017

Veľká cena primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže a 2. Majstrovstvá SR v plávaní mládeže s Downovým syndrómom   

Dňa 6. mája 2017 sa konali plavecké preteky VC Primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže 2017 a 2. Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom v Trenčíne. Tieto preteky boli aj 1. kontrolnými pretekami plavcov zaradených v roku 2017 do útvarov talentovanej mládeže SPV!

Stránky

Odoberať RSS - plavecké preteky