Blog používateľa admin

Obrázok používateľa admin

Strach a pocit viny

Deti preberajú veľa vecí na seba, a ľahko sa u nich vytvára pocit viny. Je to najmä v situácii, keď sa za danú vec cítia byť zodpovedné. Súrodenci detí s postihnutím však preberajú na seba mimoriadne veľa zodpovednosti, čo má často za následok vznik strachu, agresivity a pocitov viny.

Obrázok používateľa admin

Rodičia trochu iného dieťaťa

Sú v živote chvíle, kedy sa človeku zrúti svet. Pokiaľ je radosť z dieťaťa jednou z najväčších pozitívnych emócií, sklamanie v tomto smere patrí medzi najzraniteľnejšie. Či už choroba, alebo úraz, oneskorenie vývinu alebo úmrtie dieťaťa prekrížia rodičovské očakávania, plány a nádeje. Vždy je to osudový zásah, s ktorým sa dá ťažko vyrovnať. Poprenie a neprijatie reality býva prvou obranou.

Stránky

Odoberať RSS - Blog používateľa admin