Blog používateľa admin

Obrázok používateľa admin

Rozvíjanie detskej reči pomocou riekaniek

Dôležitou súčasťou podmienok pre rozvoj dieťaťa (týka sa to aj detí s Downovým syndrómom) je zaistiť správnu výchovu reči, to znamená, že deťom treba dať dostatok podnetov k reči po stránke formálnej, obsahovej i správny rečový vzor.

Najčastejšie prostriedky, ktoré sa pri výchove reči používajú sú cvičenia zmyslové, dychové, hlasové, pozorovacie a napodobňovanie.

Obrázok používateľa admin

Cyklus ženy

Otázkou, ako budú reagovať ich dcéry s Downovým syndrómom na svoju prvú periódu, sa zaoberá veľa matiek. Ako možno dievča pripraviť, aby sa – až táto situácia nastane – nevydesila? Ako jej vysvetliť, že menštruácia je niečo celkom prirodzené a že ju jedného dňa dostane každá, a že práve to je radostným znakom dospelosti. A ako bude dcéra k menštruácii pristupovať? Bude zvládať používanie vložiek alebo dokonca tampónov? Bude si vedomá toho, že o svojej perióde netreba hovoriť na verejnosti?

Stránky

Odoberať RSS - Blog používateľa admin