rozvoj reči

Obrázok používateľa admin

Rozvíjanie detskej reči pomocou riekaniek

Dôležitou súčasťou podmienok pre rozvoj dieťaťa (týka sa to aj detí s Downovým syndrómom) je zaistiť správnu výchovu reči, to znamená, že deťom treba dať dostatok podnetov k reči po stránke formálnej, obsahovej i správny rečový vzor.

Najčastejšie prostriedky, ktoré sa pri výchove reči používajú sú cvičenia zmyslové, dychové, hlasové, pozorovacie a napodobňovanie.

Stránky

Odoberať RSS - rozvoj reči