inklúzia

Obrázok používateľa admin

Učiace sa Slovensko

Občiansky aktívni rodičia detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) založili o.z. Platformu rodičov detí so ZZ a chcú byť partnerom pri presadzovaní dostupnosti a definovania kvality včasnej intervencie, vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a zlepšovania sociálno-ekonomickej situácie rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Prišli aj s iniciatívou presadzovania vhodného vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, a teda požiadavkou zadefinovania pripomienok k Národnému programu "Učiace sa Slovensko".

Obrázok používateľa admin

Minister Plavčan by mal zabezpečiť asistentov učiteľa

"Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie školských TV štúdií, a to práve z balíka, ktorý je určený na inklúziu... Šialené."

Stránky

Odoberať RSS - inklúzia