Kultúrne aktivity ľudí s mentálnym postihnutím

Obrázok používateľa admin

Tlačová správa, Bratislava 5. 10. 2017

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) zorganizovalo v Bratislave v dňoch 28. - 29. 9. 2017 konferenciu s názvom Kultúrne aktivity ľudí s mentálnym postihnutím, ktorej sa zúčastnilo 68 ľudí zo Slovenska, Česka, Poľska a Talianska.

Konferencia sa stala platformou, ktorá umožnila aktívnym ľuďom vymeniť si svoje skúsenosti, informovať o svojej činnosti, navzájom sa motivovať a vytvárať účelové partnerstvá. Účastníci mali možnosť vidieť ukážky z oblasti  výtvarného umenia, divadla, tanca, fotografie, literatúry, ale aj napr. ručných prác. Viaceré z odprezentovaných aktivít mali integračný rozmer umožňujúci ľuďom s mentálnym postihnutím nielen aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas, ale aj nachádzať cesty, ako sa integrovať a stať plnohodnotným členom spoločnosti. Súčasťou konferencie bolo tzv. trhovisko možností, na ktorom si mohli účastníci vytvoriť vlastné umelecké dielka, výrobky alebo sa len vzájomne inšpirovať.
   
„Umenie je oblasťou, ktorá stiera akékoľvek rozdiely medzi ľuďmi navzájom a poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad. Umenie otvára brány do sveta, kde nezáleží na tom, či človek má postihnutie, alebo nie. Je oblasťou, v ktorej môžu excelovať aj ľudia, ktorí bežne čelia podceňovaniu, stigmatizovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že veľa nedokážu,“ priblížila význam konferencie PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Republikovej centrály ZPMP v SR.

Valné zhromaždenie ZPMP v SR, ktoré sa konalo po skončení konferencie vyjadrilo znepokojenie nad situáciou v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorá sa týka procesu deinštitucionalizácie v Domove sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. Podľa medializovaných informácií  majú údajne obyvatelia miest a obcí obavy, že by mali mať v susedstve ľudí s mentálnym postihnutím.

Valné zhromaždenie ZPMP v SR vyzýva predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja k intenzívnejšej komunikácii s predstaviteľmi miest a obcí s cieľom zvýšenia osvety a informovanosti obyvateľov kraja o procese transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb.

Ľudia s mentálnym postihnutím sú plnoprávnymi občanmi Slovenskej republiky a majú právo na dôstojný a plnohodnotný život v komunite.

Konferencia bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.