Ako rozvíjať zručnosti a schopnosti dieťaťa vo veku 3 až 4 roky

Obrázok používateľa admin

V predchádzajúcej časti sme písali o tom, ako môžete rozvíjať svoje dieťa vo veku 2 až 3 roky. Pokračujeme so staršími deťmi 3 až 4 roky.

Povzbudzujeme dieťa k tomu, aby na vyzvanie ukázalo časti tela, potom tiež časti tváre. Pomáhame si bábikami, alebo postavami, ktoré si vystrihneme z časopisu, alebo sami vytvoríme. Rozvíjame aj slovnú zásobu, ukážeme časť tela my a dieťa povie o akú časť ide, prípadne ukáže. K tejto činnosti môžeme pridať ďalšiu, a to dopĺňanie chýbajúcich častí tela. (postava, z ktorej odstrihneme ruku, nohu a dieťa prikladá na správne miesto).

Učíme dieťa rozoznávať a identifikovať členov rodiny podľa pohlavia, pripravíme si na dve A4 striedavo chlapcov a dievčatá a zdôrazňujeme, ktorý je chlapec a ktoré dievča.

Rozoznávame s dieťaťom predmety vo forme ťažký – ľahký. Napríklad obaly od granulovaných čajov, ktoré naplníme tak, aby bol rozdiel jasný. Postupne môžeme rozdiely zmenšovať. Tiež môžeme pridať dlhý – krátky. Napríklad špagety, nite, pásiky papiera....

Postupne pridáme pojmy rovnaké – iné. Do škatule dáme tri sady po dvoch rovnakých predmetoch (2 lyžice, 2 kocky, 2 hrebene), a vyzveme dieťa, aby hľadalo rovnaké predmety.

Vo forme puzzle môžeme rozstrihnúť geometrické tvary, napríklad kruh na dve časti, a ukážeme dieťaťu ako urobiť z dvoch poliek kruh.

Ako sme spomínali v prechádzajúcom blogu, deťom čítame jednoduché rozprávky. Keď už rozprávku dobré pozná, môžeme nechať dieťa dopovedať slovo, podľa schopností časť príbehu. Nám sa osvedčila rozprávka Ťahal dedko repu. Zo začiatku som pripravila kartičky s jednotlivými osobami, zvieratkami a dieťa opakovalo alebo dopĺňalo príbeh, slovo, na základe obrázka. Tak to si môžeme pomôcť pri akejkoľvek rozprávke.

Priraďujeme k sebe do dvojíc 3 a viac predmetov. Na stôl dáme 3 hrnčeky a dieťaťu dáme 3 kocky a vyzveme ho, aby do každého hrnčeka dalo jednu kocku. Pritom hovoríme: „Jedna kocka do jedného hrnčeka....“ Taktiež môžeme na papier nakresliť na ľavú stranu tri predmety a na pravú stranu tri, a dieťa nakreslí čiaru od jedného ku druhému. Napríklad na ľavú stranu nakreslíme pod seba 3 lyžice a na pravú stranu 3 misky (taniere), alebo 3 psíkov a 3 búdy, tri motýle a tri kvietky....      

Ďalšie priraďovanie môžeme robiť na základe toho, čo k sebe patrí. Noha – topánka, hlava – čiapka, šálka – podšálka, pes – búda, auto – garáž. Môžeme požiť kartičky s danými predmetmi.        

Do škatule zmiešame predmety, ktoré patria napríklad do kuchyne, a tie, ktoré patria do spálne. Vyberiem predmet a triedime podľa toho kam patrí. Dieťa povie kam patrí, ak dobre nerozpráva, opäť nám pomôžu kartičky a obrázky.        

S dieťaťom hráme hry, ako Zlatá brána, Sochy...., Oli, Oli, Janko, aby pochopilo aj pravidlá a vedelo sa orientovať. Taktiež telefonujeme, pričom dbáme na to, aby sa dieťa pozdravilo, odpovedalo na jednoduché otázky. Pri hre sa snažíme, aby malo potrebu sa vystriedať s iným dieťaťom, súrodencom, Pokiaľ je to možné, je dobré sa  hrávať s viacerými deťmi.

Ak pracujeme na záhrade, zoberme dieťa so sebou, ukážeme mu, čo smie, pokiaľ sa môže hrať. Tým sa snažíme, aby dokázalo aj samo zotrvať v hre napríklad na dvore.

Michaela Šeligová