Výsledky X. snemu Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku

Obrázok používateľa admin

31. júla sa v Trenčíne konal X. snem Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Zúčastnilo sa ho 53 ľudí, členov SDS a ich rodinných príslušníkov. Títo mali možnosť vypočuť si, čo sa nám spoločnými silami za uplynulé 4 roky podarilo a svojím hlasovaním o nových členoch predsedníctva ovplyvniť ďalšie smerovanie SDS.

Zvolenými členmi predsedníctva a kontrolnej komisie sú:

Predsedníctvo SDS podľa výsledku volieb v zložení:

  • Ing. Mária Srnáková (Suchá nad Parnou)

  • Ing. Róbert Lezo (Trenčín)

  • Ing. Daša Krátka (Kúty)

  • Ing. Eva Ščerbáková (Višňové)

  • Mgr. Martina Stašáková (rod. Reháková) (Trenčianske Stankovce)

  • PaedDr. Veronika Plesníková PhD. (Bratislava)

  • Pavol Hyclák (Kežmarok)

  • Peter Filip (Trnava)

  • Ing. Ingrid Ráczová (Nitra)

 

c. Kontrolná komisia SDS podľa výsledku volieb v zložení:

  • Ján Rehák (Dubnica nad Váhom)

  • Ing. Dušan Fabian (Trenčín)

  • Ing. Drahoslava Sláviková (Beluša)

 

Novým predsedom SDS sa stala Ing. Mária Srnáková.

Bývalý predseda Ing. Róbert Lezo sa stal čestným predsedom Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

G R A T U L U J E M E!

 

Kompletnú správu zo snemu nájdete TU.

Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za to, že si našli čas a prišli na snem. Je to jediný priestor, kde môžu členovia spoločnosti zvoliť svojich zástupcov na ďalšie tri roky. Veríme, že tí, ktorým ste dali svoje hlasy, si vašu dôveru zaslúžia a budú úspešne rozvíjať aktivity SDS.

V najbližších dňoch sa bude konať zasadnutie predsedníctva, na ktorom sa budú riešiť ciele a vízie spoločnosti na ďalšie minimálne 3 roky. O zámeroch a plánoch SDS vás po predsedníctve budeme informovať.

Foto: Veronika Plesníková

Všetky fotografie nájdete vo fotogalérii.