Dostupnosť vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením

Obrázok používateľa admin

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, presadzuje v rámci svojej činnosti sfunkčnenie integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) do predškolských a školských zariadení formou pomenovávania potrieb týchto detí a rodín, ich komunikovania a presadzovania. Potrebná je vecná argumentácia a popisovanie reálnej situácie, súvisiacej s tomto témou.

Dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Prieskum realizujeme v období od 21. marca 2017 do 10. apríla 2017.

Dotazník je anonymný a bude slúžiť na efektívne argumentovanie a približovanie reálnej situácie v oblasti vzdelávania a integrácie detí so ZZ pri rokovaniach v pracovných skupinách, diskusných fórach, ktorých sa Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, zúčastňuje.

Ďakujeme za podporu na ceste za vzdelávaním a integráciou detí so ZZ.
Ďakujeme za podporu pri hromadnej pripomienke k asistentom učiteľov.

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením