Prelomové rozhodnutie súdu

Obrázok používateľa admin

BRATISLAVA - Dňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvýkrát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav. V rozsudku č. k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané Dohovorom.

Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach.

Ela, 10-ročné dievčatko, a jej rodina bojovali od roku 2012 o možnosť vzdelávania s rovesníkmi v bežnej základnej škole. Jej spádová škola ju odmietala prijať z dôvodu Downovho syndrómu a kompenzovanej poruchy sluchu. Rodičia museli žalovať rozhodnutie Mestského úradu Bratislava - Rača a rozhodnutie riaditeľa školy o neprijatí Ely do školy pred Krajským súdom Bratislava, kde neuspeli. Najvyšší súd však zrušil všetky napadnuté rozhodnutia vrátane rozhodnutia riaditeľa školy a povedal, že bolo v najlepšom záujme Ely, aby s náležitou podporou bola vzdelávaná inkluzívne.

Maroš Matiaško, právnik, ktorý rodinu zastupoval, k rozhodnutiu uvádza:

"Rozsudok Najvyššieho súdu po prvýkrát výslovne potvrdzuje, že inkluzívne vzdelávanie je právny základ pre vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím, ktoré majú na takéto vzdelávanie právo, a to vrátane práva na zaistenie primeraných úprav.“

Rodičia Ely rozhodnutie okomentovali slovami: „Po prečítaní rozsudku sme pocítili nával radosti a nádeje pre našu dcéru, ale aj všetky deti so zdravotným postihnutím, pri začleňovaní do systému vzdelávania na bežných základných školách, zadosťučinenie za nekonečné rozhovory, presviedčanie a argumentovanie s kompetentnými orgánmi v našom regióne a vieru, že už nebudú spochybňovať princíp uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pri svojom rozhodovaní, ktorý je tak výstižne a jednoznačne aplikovaný v rozsudku Najvyššieho súdu SR.”

Prípad podporovala medzinárodná organizácia Mental Disability Advocacy Center (MDAC) so sídlom v Budapešti, ktorá rozsudok veľmi víta. Dr. Oliver Lewis, výkonný riaditeľ MDAC zdôraznil:

Segregácia detí s postihnutím v oddelených školách je začiatok celoživotného sociálneho vylúčenia, nezamestnanosti a chudoby.

„Segregácia detí s postihnutím v oddelených školách je začiatok celoživotného sociálneho vylúčenia, nezamestnanosti a chudoby. Vláda Slovenskej republiky by mala využiť tento rozsudok na zmenu školského zákona tak, aby 20 000 detí s postihnutím v špeciálnych školách a triedach mohlo byť vzdelávaných v podporujúcom inkluzívnom vzdelávacom prostredí.“

Zdroj: zpmpvsr.sk