prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s postihnutím žije, potrebuje pomoc a dostatočnú podporu spoločnosti.

lekárka