Výtvarný salón ZPMP 2016

Obrázok používateľa admin

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci  so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  v Nitre, Ponitrianskym múzeom v Nitre  a Nitrianskym samosprávnym krajom pripravili 21. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím Výtvarný salón 2016.

Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 9. septembra o 14.00 hod. v Ponitrianskom múzeu v Nitre, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra. Výstava potrvá do 30. septembra 2016.

Otváracie hodiny: pondelok 9.00 - 15.00, utorok – piatok 9.00 – 17.00, sobota – nedeľa 10.00 – 17.00. Zatvorené denne v čase obedovej prestávky 11.30 – 12.00.
Vstupné : Dospelí 1 €, žiaci, študenti, dôchodcovia 0,50 €, deti do 6 rokov, osoby so ŤZP, klienti a zamestnanci Domovov sociálnych služieb, chránených dielní a špeciálnych škôl bezplatne. Priestory múzea sú bariérové.

Cieľom výstavy je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním, spôsobom, akým stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím. Do Výtvarného salónu ZPMP 2016 sa zapojilo 93 účastníkov - domovov sociálnych  služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska.

O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota. v zložení: Akad. mal. Marián Žilík • Mgr. Anton Števko • PhDr. Eva Števková • PhDr. Marta Hučková.
Odborná garantka projektu 2016: akad. mal. Katarína Kuzmová
Výtvarný salón je jednou z príležitostí, ktorá pomáha združeniu rúcať bariéry a hľadať porozumenie medzi ľuďmi s postihnutím a širokou verejnosťou. K výstave bol vydaný leták a skladačka, ktoré navrhla grafická dizajnérka Zuzana Chmelová.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorej cieľom je dosiahnuť dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. ZPMP v SR obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, informuje verejnosť o ich potrebách a živote, iniciuje legislatívne zmeny a realizuje inovatívne projekty.

Kontaktné osoby: PhDr. Iveta Mišová 0905 709 557, PhDr. Eva Števková 0904 580 020.
    
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.


Skladačka