dec 14

Milý rodičia, 

dávam do pozornosti keď sa Vám podarí Vaše dieťa  začleniť do bežnej školy, tak príde prekvapenie -  naše  školstvo  má pre Vás pripravený  zákon 245 /2008 a v ňom diskriminačný

 § 94, čím uštedrí rodičom  podpásovku,

dieťa s mentálnym postihnutím vo variante  A,  NESMIE NESMIE  byť vzdelávané  spolu s deťmi podľa ich bežného školského vzdelávacieho programu, ale podľa vzdelávacieho programu Špeciálnych škôl.

Bolí ma Duša, chcem zrušiť Vianoce, som nešťastná a v noci nemôžem spať.

Už nič necítim – veci riadim rozumom, no s týmto stavom sa neviem zmieriť – je zlý a preto píšem tento list.

Verím, že spoločne môžme zmeniť všetko.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka