Vďaka Vašej podpore vzdelávacieho projektu BIVIO získajú ľudia s mentálnym postihnutím prax pre svoje pracovné uplatnenie. Podporiť nás môžete aj zaslaním daru priamo na číslo účtu: SK5502000000000140534012, VS: 12015, SWIFT: SUBASKBX.

Viac o možnostiach podpory...

Kto je komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím?

Za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím bola Národnou radou SR dňa 2.12.2015 zvolená JUDr. Zuzana Stavrovská na  obdobie 6 rokov. Pôsobnosť, postavenie, voľbu, podmienky výkonu funkcie a zánik výkonu funkcie upravuje zákon č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úlohy spojené s  odborným,...

Tak ako u väčšiny z vás, aj u mňa po prvotnom šoku zo zistenia, že môj syn má DS, nastalo obdobie „PREČO...“. U niekoho trvá kratšie, u niekoho dlhšie. U mňa to boli asi 2 týždne. Našťastie som pomerne rýchlo pochopila, že táto otázka je zbytočná. Odpoveď na ňu totiž neexistuje. Až keď som si prestala klásť otázku „prečo“ a prestala som hľadať neexistujúcu odpoveď, mohla som sa posunúť ďalej. Mohla som začať žiť svoj život normálne. Áno, normálne.

Tohtoročný pobyť rodín s deťmi s Downovým syndrómom prebiehal počas druhého prázdninového týždňa v krásnom liptovskom regióne - v Liptovskom Jáne. Zúčastnilo sa ho viac než 30 rodín, spolu nás bolo viac ako 100, čo je rekordný počet za celú históriu pobytov našej spoločnosti.

Naša vízia

Základné ciele a aktivity, ktoré sa snažíme rozvíjať.

Rekondičné pobyty

Každoročne organizujeme rekondičné pobyty pre rodiny s deťmi s DS a tábory bez rodičov pre deti od 15 rokov.

Médiá a legislatíva

Vydávame časopis Slnečnica, informujeme vás prostredníctvom tejto web stránky a facebookovej stránky Downov syndróm.

Pomoc rodinám

Sme nápomocní v procese integrácie a inklúzie, presadzujeme a obhajujeme práva ľudí s postihnutím.

Citácie

Aktuálne výroky na tému vzdelávania, integrácie do spoločnosti,
zdravotnej starostlivosti a života ľudí (nielen) s DS.

 • Píše sa rok 2016 a deti so zdravotným postihnutím ešte stále nemajú zabezpečenú základnú podporu pre štúdium. Naopak sa nájdu peniaze na budovanie...

  Europoslankyňa (NOVA)

 • Cesta, ktorou sa vychováva dieťa s Downovým syndrómom, je často náročná tak pre dieťa ako pre celú rodinu. Preto rodina, v ktorej dieťa s ...

  lekárka

 • Ste úžasní ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť a najmä veľa lásky, ale, ako som si veľakrát všimol, ešte viac jej dokážete dať.

  prezident Slovenskej republiky

 • Rodič má tendenciu dať dieťa tam, kde je čo najlepšie prostredie, kde sú najmenšie rozdiely. Dieťa sa však ani v dospelosti nebude pohybovať vo...

  školská mediátorka