Deti s ľahkým postihnutím majú nastúpiť na bežné stredné školy

Obrázok používateľa admin

V Anglicku sa z neho stane pilot a na Slovensku ledva dokončí špeciálnu základnú školu. Vláda a ministerstvo školstva priznávajú, že deti s ľahkým mentálnym postihnutím treba vybrať zo špeciálnych škôl. Podľa odborníka robíme z Rómov len robotníkov.

V čase, keď sa začali slovenské fabriky napĺňať robotníkmi zo Srbska a Ukrajiny, mení vláda prístup k Rómom. Premiér Peter Pellegrini sľubuje dostať deti zo špeciálnych škôl, čo sú najmä rómski žiaci, na stredné odborné školy – aby mali výučný list a mohli sa zamestnať. Sám Pellegrini hovorí o znepokojení z veľkého rozdielu medzi dovážanou pracovnou silou a dlhodobou nezamestnanosťou vylúčených Rómov.

Premiér prikázal ministerstvu školstva, aby začalo deti s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávať v bežných stredných odborných školách. Išlo by o nižšie stredné vzdelanie v niektorých technických odboroch. Odbory sú dvojročné, bez maturity a na konci absolventi dostanú výučný list a vychádzajú z nich napríklad automechanici, cukrári či stavbári.

Vláda tak priznala, že špeciálne školy, v ktorých je veľa rómskych detí, produkujú mladých nezamestnateľných.

Už to funguje

Pellegriniho už predbehla košická Stredná odborná škola technická na Kukučínovej ulici. Tento školský rok už prijali 69 žiakov zo špeciálnych tried základných škôl. Všetci sú z marginalizovaných komunít a študujú dvojročné odbory stavebná výroba, výroba konfekcie a spracúvanie dreva.

Riaditeľ Ján Pituch hovorí, že títo študenti sú vzdelávateľní a to je preňho najdôležitejšie. Hovorí, že dôraz kladú na praktické vyučovanie a medzi študentmi nerobia rozdiely. Dokonca, nepotrebujú ani asistentov.

Ako vyzerá vyučovanie na takejto škole? V dvojtýždennom cykle majú študenti jeden deň teoretické vyučovanie – šesť vyučovacích hodín v predmetoch slovenský jazyk, matematika, občianska náuka, telesná výchova, etická výchova, technológia – a deväť dní praktického vyučovania, teda 54 hodín odborného výcviku.

„Zatiaľ je predčasné hovoriť o celkovom hodnotení, keďže máme len prvákov a ešte sa neskončil ani prvý polrok. Ale pedagogickí zamestnanci na novembrovom zasadnutí rady konštatovali, že žiaci si zvykli na podmienky a chodia na vyučovania bez problémov, zvládajú teoretické aj praktické vyučovanie, k vyučovaniu pristupujú zodpovedne, aktívne a so záujmom,“ hovorí Pituch.

Riaditeľ dodáva, že ich absolventi budú mať lepšie šance na trhu práce ako žiaci špeciálnych škôl. Už teraz sa podľa neho na nich obracajú stavebné firmy so záujmom zamestnať ich absolventov. Uplatňujú sa najmä v stavebníctve, drevárstve a textilnom priemysle.

Na východe, ale aj v Bratislavskom kraji

Na Slovensku je v špeciálnych školách vyše 15-tisíc detí. Výrazne najviac ich je na strednom a východnom Slovensku, aj v prepočte na počet obyvateľov kraja. Výrazne najviac detí z tejto skupiny má mentálne postihnutie variantu A, čo je najľahší stupeň. Práve títo žiaci majú byť po novom vzdelávaní na bežných stredných školách.

Na problém so špeciálnymi školami poukázala aj bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová. V správe z roku 2013 napísala, že 88 percent všetkých žiakov špeciálnych škôl sú Rómovia. Narážala tým na to, že chudobné a zanedbané deti, ktoré neovládajú dobre slovenčinu, sa často dostanú do špeciálnych škôl, hoci by s pomocou asistentov zvládli aj bežné školy.

Ministerstvo školstva sa týmto problémom začalo zaoberať v roku 2015, keď prepukol škandál na špeciálnej škole v Rokycanoch, kde boli rómski žiaci pridelení na základe nesprávnej diagnózy. Škola aj psychologické centrum, ktoré zlé posudky vydávalo, sú už vyradené zo siete škôl a školských zariadení. Štátna školská inšpekcia robila posledné dva školské roky kontroly v desiatkach špeciálnych škôl.

Aj z aktuálnych štatistík vyplýva, že najviac detí v špeciálnych školách alebo triedach v prepočte na 100-tisíc obyvateľov je v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Kým v Prešovskom kraji je na 100-tisíc obyvateľov 738 žiakov, v Trenčianskom len 176. Veľa takýchto detí je aj v Bratislavskom kraji.

Rafael: Vláda robí z Rómov len robotníkov

Vlado Rafael z organizácie EduRoma návrh na výučné list pre deti zo špeciálnych škôl nepovažuje za dostatočný. Bolo by podľa neho spravodlivé, keby mali rómski žiaci rovnakú možnosť dostať sa aj k maturite a tí nadaní aj na vysokú školu. Takto sú podľa neho Rómovia predurčení len na robotnícke povolania.

Rafael hovorí, že je absurdné, že sa vláda začala zaoberať slabým vzdelaním rómskych detí len kvôli tomu, že sa bojí dovozu lacnej pracovnej sily.

Okrem toho sa podľa Rafaela vládny návrh nezaoberá elokovanými pracoviskami stredných škôl, ktoré vznikli pri osadách, a žiaci sú tak segregovaní a izolovaní od majority. Navyše, niektoré odbory elokovaných pracovísk vzbudzujú pochybnosti. Napríklad, žiaci odboru Praktická žena sa učia ako hospodáriť s peniazmi či ako uskladňovať potraviny. Na trhu práce sú však nezamestnateľní.

Tu je v špeciálnej škole, v Anglicku pilotom

Štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák hovorí, že nie je možné, aby sa z Róma v Anglicku stal pilot, kým na Slovensku ledva dokončí špeciálnu školu. Nové opatrenie má okrem iného aj zabrániť nesprávnemu zaraďovaniu detí do špeciálnych škôl. Dostanú tak druhú šancu na bežné vzdelanie.

„Kľúčové na tomto uznesení je, aby deti s ľahkou retardáciou nekončili v špeciálnych školách. Tým nechcem spochybňovať všetky špeciálne školy. Na Slovensku máme aj kvalitné osobitné školy a nejdeme ich rušiť. Musíme však zabrániť neoprávnenému umiestňovaniu detí do špeciálnych škôl. Okrem toho, prax nám ukázala, že niektoré odbory stredných špeciálnych škôl a bežných odborných škôl sú podobné,“ vysvetľuje Krajňák.

Splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) hovorí, že nový návrh je krokom správnym smerom, v špeciálnych školách je podľa neho veľa rómskych detí neprávom. Nemôžu tak pokračovať v bežnom vzdelávaní a znižujú sa aj ich šance na prácu.

„Dieťa zo špeciálnej školy môže pokračovať len na praktickú školu alebo učilište, kde získa iba vzdelanie pomocného pracovníka. Zamestnávatelia však hľadajú ľudí, ktorí vedia pracovať samostatne. Vytvorenie možnosti týmto žiakom získať vzdelanie plnohodnotného remeselníka im otvorí brány nie len na trh práce, ale aj brány do spoločnosti,“ hovorí Ravasz.

Zdroj: https://dennikn.sk