Svetový deň Downovho syndrómu

Obrázok používateľa admin

V stredu  21. marca 2018 si pripomíname 13. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu. Hlas ľudí s Downovým syndrómom a tých, ktorí s nimi žijú a pracujú, každým rokom silnie. Tento rok sa kampaň #WDSD18 nesie v znamení „Môj prínos spoločnosti“ a je zameraná na to, aby aj ľudia s Downovým syndrómom mali rovnakú možnosť zaradiť sa do spoločnosti ako všetci ostatní. Aby aj títo ľudia mohli viesť plnohodnotný život, pretože aj oni radi pracujú, pracovať vedia a pracovať chcú. Ľudia s Downovým syndrómom majú právo byť rovnocenne vnímaní vo všetkých aspektoch života spoločnosti.

Medzi priority kampane patrí vysvetľovať verejnosti a kľúčovým osobnostiam:

  • že ľudia s Downovým syndrómom počas svojho života významne obohacujú spoločnosť v školách, na pracoviskách, v komunite, vo verejnom a politickom živote, kultúre, médiách či športe,
  • že negatívne postoje a nedostatok informácií o ich potenciáli zabraňujú ľuďom s Downovým syndrómom, aby mali možnosť prispievať do spoločnosti,
  • poskytnúť ľuďom s Downovým syndrómom (a tým, ktorí ich podporujú) príležitosti, aby obhajovali svoje práva,
  • osloviť kľúčové zainteresované strany: verejné orgány, médiá, pedagógov, zamestnávateľov, aby poskytli ľuďom s Downovým syndrómom priestor na zmysluplné prispievanie a obohacovanie komunity. 

Do kampane "Môj prínos spoločnosti" sa zapojilo aj Slovensko. To, že myšlienka kampane je aj na Slovensku realizovateľná, dokazuje masér Ivi Bobáľ. Ivi Bobáľ je nielen masér, ale aj majiteľ Regeneračného IVI Centra a zároveň jeho šéf. Zvykne hovoriť, že je tri v jednom! Je priateľský a skúsený, čo si cenia jeho klienti. Chcete vyskúšať čo dokáže človek s Downovým syndrómom? Aké šikovné sú jeho ručičky? Príďte…

Aj v roku 2018 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS dali 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili povedomie o Downovom syndróme.