Kurzy sebaobhajovania

Obrázok používateľa admin

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR pozýva mladých ľudí s mentálnym postihnutím na kurzy sebaobhajovania. V rámci celoživotného vzdelávania sa otvárajú nové kurzy dospelých ľudí s mentálnym postihnutím od 18 rokov z Bratislavy a okolia zamerané na podporu samostatnosti a zodpovednosti pod názvom Sebaobhajovanie.

Čo je sebaobhajovanie? Je to:

  • učenie sa správne rozhodovať, rozhodovať sám za seba a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť,

  • vedieť povedať svoj názor a obhájiť si ho,

  • učiť sa byť samostatný, ale vedieť aj prijať potrebnú podporu,

  • učiť sa správne komunikovať a rozvíjať svoje zručnosti,

  • poznať svoje práva, ale aj povinnosti...a veľa iných vecí.

Novinkou septembrových kurzov, ktoré budú trvať do konca decembra 2017 je významná téma a tou sú Ľudské práva s dôrazom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Budeme o právach nielen diskutovať, ale naučíme sa, ako postupovať, ak sa deje nejaká nespravodlivosť a kto, či ako nám môže pomôcť.

Od januára 2018 potom budeme pokračovať v nových veľmi zaujímavých témach. Zároveň budeme poskytovať špecializované sociálne poradenstvo.

Stretnutia sebaobhajcov budú bezplatné. Začíname 6. 9. 2017 popoludní.

Zaujala Vás ponuka? V tom prípade vyplňte prihlášku a pošlite nám ju do 11. 8. 2017 na adresu: ZPMP v SR, Štúrova 6, 811 02 Bratislava.

Návratku môžete priniesť na Republikovú centrálu aj osobne, keďže je však čas dovoleniek, dohodnite si termín na čísle 02/6381 4968. Prípadne ju môžete poslať oscanovanú na email: zpmpvsr@zpmpvsr.sk.

Na prípadné ďalšie otázky Vám odpovieme písomne alebo telefonicky.

Tešíme sa na stretnutia s Vami!

Lektori: Mgr. Marián Horanič, Mgr. Zuzana Kolláriková, Mgr. Jana Bartáková

Odborný garant: PhDr. Iveta Mišová

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná PhDr. Iveta Mišová