Praktický sprievodca rôznymi formami pomoci pre rodiny s dieťaťom so ZP

Obrázok používateľa admin

Milí rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia,
predstavujeme vám publikáciu Praktický sprievodca rôznymi formami pomoci pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím, ktorú vydala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien vďaka podpore dánskej nadácie VELUX.

Uvedomujeme si, že nie je vždy jednoduché vyznať sa v spleti rôznych zákonov a ich paragrafov, a preto vám ponúkame v tejto útlej príručke informácie o rôznych druhoch dávok, príspevkov a služieb pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím.

Poskytnuté  informácie by vám mali pomôcť odpovedať si na rôzne otázky, ktoré súvisia s tým, aké podmienky musí splniť vaše dieťa pri poskytovaní dávok, príspevkov a služieb, aká je ich výška, kde a koho o ne môžete požiadať, ako prebieha posudzovanie dieťaťa a kto ho posúdi pre účely rôznej pomoci. Dúfame, že táto publikácia sa stane vaším pomocníkom pri uplatňovaní práv vášho dieťaťa so zdravotným postihnutím, a to aj  pri vybavovaní na príslušných úradoch.