Letný tábor pre mládež s Downovým syndrómom

Obrázok používateľa admin

Pod záštitou Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Ešte niekoľko voľných miest! Prihláste sa čo najskôr!

Kedy? 25. 7. - 30. 7. 2016
Kde? Slávnica Podhorie, okres Ilava

Ahojte odvážlivci!
Aj tento rok pre Vás chystáme tábor úplne bez rodičov.

Čaká vás veľa, veľa zábavy, nových priateľov, aktivít a prekvapení.

V Slávnici sme už síce boli, no tentokrát je to celé krásne vynovené a nič nám tam nebude chýbať. Už teraz sa na vás veľmi tešíme.

Cena: 100 € - pre tých, ktorí nemajú zaplatené členské za posledných 5 rokov je cena 133 € (cena zahŕňa ubytovanie a stravu 5x denne). Platba v hotovosti na mieste.
SDS prispieva platiacemu členovi SDS minimálne 33,- EUR na človeka s DS, len na jeden pobyt v r. 2016!

Je to pre Teba lákavé? Máš od 15 do 30 rokov a chuť s nami stráviť týždeň plný zábavy a relaxu? Stačí vyplniť prihlášku a poslať ju na adresu:
Andrea Pilná,
Centrum 1, 28/64
01841 Dubnica nad Váhom

Prihlášky môžete posielať aj mailom: adapilka@gmail.com

Vyplnenú prihlášku treba poslať najneskôr do 25. 6. 2016!!!

V prípade otázok: Andrea Pilná, 0911 902 990, adapilka@gmail.com

Podrobnejšie informácie zašleme približne mesiac pre táborom.            

Pri príchode na tábor je dôležité predložiť:

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (nesmie byť staršie ako 3 dni)
  • Písomné vyhlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa
  • Preukaz poistenca, ZŤP, Občiansky preukaz (povinné sú: preukaz poistenca a občiansky preukaz, doklady vložte do jednej obálky s menom vášho dieťaťa)

Bez potrebných vyššie uvedených dokumentov dieťa nemôže nastúpiť na tábor!
Ak Vaše dieťa užíva lieky, prípadne má zdravotné obmedzenia je treba túto skutočnosť uviesť v potvrdení o zdravotnej spôsobilosti, prípadne osobne ohlásiť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať zdravotníkovi. Strava je zabezpečená 5x denne spolu aj s pitným režimom. Je vhodné, aby ste veci Vašich deti čitateľne označili a priložili aj zoznam ich vecí. Z výchovných a zdravotných dôvodov návštevy detí v tábore neodporúčame. Z dôvodu nenarúšania programu je telefón v tábore k dispozícii v dobe  počas poobedňajšieho odpočinku od 13:00 – 14:30 hod., a večer 18:30 – 19:30 hod.). Telefónny kontakt :0911 902 990