Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím

Obrázok používateľa admin

Tlačová správa: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) zorganizovalo v Centre BIVIO v Bratislave v dňoch 12.-13.12.2018 celoslovenskú konferenciu sebaobhajcov, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Stretnutie bolo vyvrcholením projektu, ktorého cieľmi sú posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím so spoločnosti prostredníctvom kurzov sebaobhajovania a posilniť schopnosti presadzovať ľudské práva. Počas dvoch dní zástupcovia sebaobhajcov z rôznych kútov Slovenska prezentovali svoje aktivity, diskutovali o problémoch, ktorým čelia, o svojich úspechoch a zároveň hľadali odpovede na spoločné otázky.

Ľudské práva ľudí s mentálnym postihnutím sú porušované v mnohých oblastiach života.

Na konferencii zazneli autentické výpovede sebaobhajcov o ich životoch:

  • Nemáme sa kde zamestnať, lebo je málo chránených dielní a je málo pracovných miest,

  • niektorí z nás sú obmedzovaní v spôsobilosti na právne úkony,

  • veľa našich rovesníkov žije v ústave. Stáva sa napríklad, že nemôžu niekam ísť a nevedia prečo, nepočúvajú ich... po psychickej stránke sa tam žije ťažko.

  • veľmi často sa stretávame s vylučovaním z kolektívu, zo spoločnosti. Ľudia hovoria: nechceme ťa tu. Si taká a taká – poukazujú na naše nedostatky. Stretávame sa s posmeškami a rozličnými pomenovaniami, ktoré sa nám nepáčia,

  • úradníci si o nás myslia, že nič nezvládneme, a tak nám nechcú dať príspevky, ktoré nám patria. Ťažko získame príspevky na osobnú asistenciu a pritom je pre nás tak užitočná,

  • zakazujú nám mať partnera, partnerku, žiť s nimi spoločne.

Chceli by sme, aby sme sa mali lepšie a žili tak ako ostatní!

  • Máme právo na súkromie, právo bývať tak, ako ostatní ľudia. Máme právo na vzdelanie, na prácu, právo rozhodovať o sebe. Máme právo žiť slušne, slobodne, dôstojne, spokojne a šťastne. Nechceme, aby nás vylučovali a zakazovali nám žiť spolu s ostatnými nepostihnutými ľuďmi.

Budeme radi, ak nám aj vy pomôžete pri obhajobe našich práv!

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Vzniklo v roku 1980, združuje 44 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

 

Kontakty:

PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka, 0905 709 557, misova@zpmpvsr.sk

Mgr. Marián Horanič, zástupca riaditeľky, 0903 244 553, marian.horanic@zpmpvsr.sk

Richard Drahovský, predseda sebaobhajcov Slovenska, drahovskyrichard929@gmail.com