Sponzorské príspevky

Keďže sme nezisková organizácia, aktivity a chod nášho občianskeho združenia financujeme z príspevkov našich členov, z darovaných 2% z vašich daní, no predovšetkým zo získaných grantov a sponzorských darov. Všetci dobrovoľníci, ktorí venujú svoj čas, energiu či súkromné financie na chod združenia, tak robia bezodplatne. Všetky získané financie sú použité na aktivity, ktoré zlepšujú život ľudí s Downovým syndrómom. Viac o našich aktivitách TU.

Ak by ste sa rozhodli poslať nám peňažný príspevok, v prípade záujmu o zaslanie darcovskej zmluvy nás kontaktujte.

Možnosti úhrad:

Nasnímaním QR kódu:

Sponzorský príspevok - Donácia

Priamo zo svojho mobilného bankovníctva môžete vykonať úhradu nasnímaním PayBySquare 2D kódu, ktorý automaticky predvyplní príkaz na úhradu. Vy už len doplníte svoje meno a priezvisko a prípradne upravíte podľa potreby parametre úhrady - youtube.

PREVOD NA ÚČET

č. účtu: SK61 0200 0000 0001 6573 1012
BIC: SUBASKBX
popis: Vaše meno

VIAMO

Sponzorský príspevok - Donácia

Prostredníctvom VIAMO na tel. číslo 0903 634 396 alebo nascanovanim 2D kódu z aplikácie VIAMO alebo priamo kiknutím na tlačidlo: