Kontrolná komisia

Na X. Sneme Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku dňa 31. 7. 2021 boli za členov kontrolnej komisie zvolení:

  1. Ján Rehák, Dubnica nad Váhom
  2. Dušan Fabian, Trenčín
  3. Drahoslava Sláviková, Beluša